Péče o sad

SAD VČERA A DNES

V roce 2013 jsme objevili v okolí naší první branické školky zpustlý třešňový sad a rozhodli se vrátit mu život. Za pomoci místních obyvatel a na základě revitalizační studie jsme během následujících let vykáceli nálety a uklidili hromady odpadků. Ošetřili jsme staré stromy, mrtvé třešně nechali stát, protože jsou důležité pro život hmyzu a ptactva. Vysázeli jsme postupně 70 třešní starých odrůd. Nové stromky mají své adoptivní rodiče, kteří přispěli na jejich výsadbu i základní péči, sami si je zasadili a mohou sledovat, jak se jim daří.

Několikaleté úsilí dobrovolníků se zúročilo – na místě neprostupného houští vyrostl nový sad, který zve k relaxaci a procházkám. Zvyšuje také rozmanitost krajiny, osidlují ho totiž jiné druhy hmyzu, ptáků či rostlin než okolní les, parky či zeleň v zástavbě.

PÉČE A ÚDRŽBA

Na jaře a na podzim se v třešňovce konají údržbové brigády. Opravujeme kůly a úvazy u vysazených stromků, zaléváme je, sbíráme odpadky, prořezáváme staré třešně a další dle potřeby. Staré větve pak spálíme při společném ohni.

Na podzim roku 2016 se konala první údržba třešňovky pomocí pastvy ovcí. Do sadu se tak vrátil šetrný způsob hospodaření po vzoru našich předků. Péče probíhá citlivěji než s pomocí techniky a díky tomu je možné zachovat pestrou paletu rostlin pod stromy. Na ovce se také přicházejí podívat lidé z okolí. Mohou se dozvědět, jak s nimi pastevec pracuje a pod jeho vedením si to sami vyzkoušet. Pastva probíhá pravidelně dvakrát do roka – na jaře a na podzim.

KOMUNITNÍ AKCE

V sadu probíhají akce pro veřejnost s možností setkat se a prožít společný čas venku. Pravidelně v době dozrávání třešní si je můžete přijít načesat při sousedské slavnosti Třešňobraní, kdy vám zapůjčíme žebřík nebo česáček, a naši brigádníci příp. pomohou. Následují pak aktivity pro děti i dospělé, ochutnávky dobrot z třešní v sadu natrhaných, pétanque nebo muzika.

Nepravidelně pořádáme také přírodovědné vycházky, mezi dětmi a rodiči je nejvíce oblíbená výprava za hmyzem.  Nechybí přednášky o významu sadu a přirozené údržby pomocí pastvy nebo sledování ptáků v zimě.

PODĚKOVÁNÍ

Do péče o sad se od začátku kromě dobrovolníků okolo Ekocentra Podhoubí, zapojili také místní obyvatelé či rodiče s dětmi z Ekoškolky Rozárky. Všem patří velké poděkování. Nadšení asi 25 stálých dobrovolníků a jednorázová pomoc desítek dalších lidí umožnily proměnu sadu v živé místo, kterým je dnes.

Děkujeme za finanční podporu Hlavnímu městu Praha a MČ Praha 4. V neposlední řadě děkujeme za nezištnou podporu soukromým majitelům pozemků, kteří nám sad pronajali k obnově  a údržbě, aby mohl opět sloužit k radosti dospělých i dětí.