Lidé a kontakty

Hana Weiser
ředitelka Ekocentra Podhoubí

+420 728 822 988
hana.weiser@podhoubi.cz

Veronika Iljuchina
ředitelka Ekoškolky Rozárky

+420 777 123 690
reditelka.skolka@podhoubi.cz

Alena Sladká
PR & marketing

+420 723 864 030
alena.sladka@podhoubi.cz

Pavla Koukalová
finanční manažerka

+420 778 058 975
pavla.koukalova@podhoubi.cz

Jan Havelka
koordinátor programů pro školy (objednávky)

+420 776 356 959
jan.havelka@podhoubi.cz

Tereza Zenklová
koordinátorka programů pro školy

+420 776 356 959
tereza.zenklova@podhoubi.cz

Jana Knappová
koordinátorka projektu Místo pro motýly

+420 737 375 227
jana.knappova@podhoubi.cz

Jan Čech
koordinátor obnovy sadu v Braníku

+420 774 481 835
jan.cech@podhoubi.cz

Jan Havelka

Vystudoval jsem Přírodovědeckou Fakultu UK, kde jsem se zabýval vývojem ptačích společenstev na pozadí naší malebné krajiny. Vyzkoušel jsem si lektorování v ZOO Praha, práci na biologických posudcích zajímavých území, monitoring chráněných druhů živočichů, a ve zkoumání přírody dál pokračuji.

Rozpor divokosti s krásou, který je přírodě vlastní, může za to, že jsem se začal snažit ostatní inspirovat nejen k tomu, aby přírodu zkoumali a chránili, ale aby se jí už v dětství naučili citlivě vnímat. Své práce v Ekocentru Podhoubí si cením také pro její tvůrčí ráz. I svůj volný čas totiž rád naplňuji tvorbou, hlavně hudby.

Volné chvilky nejraději trávím se svými blízkými, objevováním nových zákoutí a rozšiřováním vlastních obzorů.

Veronika Iljuchina

Vystudovala jsem SOŠPg v Praze a od roku 2009 jsem učila v anglických mezinárodních školkách. Měla jsem tak možnost poznat nejrůznější kultury a národnosti, rozšířit si obzory nejen o český, ale i britský vzdělávací systém a zdokonalit se v anglickém jazyce. Na práci s dětmi mě baví nejvíce provázení dětí na jejich životní cestě. Být jim průvodcem, otevírat možnosti jejich kreativitě, podněcovat jejich zájem o život a blízké okolí.

Ekoškolka Rozárka mi dala možnost seznámit se s novou filozofií, respektující komunikací a svobodnou hrou. Našla jsem místo pro svou seberealizaci a svůj růst. V roce 2017 jsem začala jako učitelka ve třídě Kulíšků v Troji, v roce 2021 jsem se podílela na otevření nové pobočky na Letné a jejím vedení. Od března 2022 jsem přebrala pozici ředitelky Ekoškolky Rozárky.

Ve volném čase ráda relaxuji u šití, hrátek s vlnou, zpěvu, hře na klavír, zkoušení brnkání na kytaru. Ze všeho nejraději však sbírám v přírodě vše jedlé, pak to suším a schovávám na zimu.

Hana Weiser 

Od dětství se obklopuji přírodou, jejíž proměny a schopnosti mě denně udivují. Můj obdiv ke všemu živému mě dovedl ke studiu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na ekologii a etologii zvířat a posléze v roce 2007 do Ekocentra Podhoubí, kde jsem postupně prošla od lektorování a tvorby EVP až po marketingové a finanční řízení, až jsem se od roku 2019 stala jeho ředitelkou.

Ráda si rozšiřuji obzory cestováním, četbou, semináři i rozhovory se zajímavými lidmi. Nejvíc nových podnětů k přemýšlení ale přichází od mých dětí.

Jana Knappová

Vystudovala jsem obor Aplikovaná ekologie na ČZU, doktorský obor Ekologie jsem absolvovala na UK. Po narození první dcery jsem se ponořila do samostudia pedagogiky, kombinovaného s vědeckou prací.

Do Ekocentra Podhoubí mě přivedla touha vyměnit vědeckou práci za něco veselejšího, akčnějšího, s hmatatelnějším výsledkem. Po čtyřech letech koordinace programů pro školy mám nyní na starosti projekt na ochranu motýlů.

Ráda tančím, zpívám ve sboru i s kytarou. Na vlastním pozemku i s dětmi na ZŠ se snažím uvádět do praxe načtenou permakulturní teorii, nejraději za rozbřesku s kosou. Jinak mám ráda vodorovnou polohu, ideálně s dobrou knihou.

Tereza Zenklová

Vystudovala jsem ekologii na Přírodovědecké fakultě UK a už při studiích jsem pracovala jako lektorka přírodovědných výukových programů. To mě zavedlo do Stanice přírodovědců Vinohrady, kde jsem vedla zájmové kroužky pro děti a příměstské tábory.

Nyní s radostí připravuji a lektoruji ekologické výukové programy v Ekocentru Podhoubí. Na této práci mě baví hlavně předávat nadšení pro přírodu mladším generacím. Je to práce, která je tvůrčí, inspirující a můžu se při ní posouvat stále dál.

Ve volném čase ráda pečuji o zahradu, vyrážím s rodinou do hor nebo kamkoli do přírody. Doma si zase ráda zasednu ke knížce nebo k šicímu stroji.

Jan Čech

Vystudoval jsem obor Historie a Pomocné vědy historické na FF MU v Brně. V Ekocentru Podhoubí pracuji od začátku roku 2010. Do srpna 2013 jsem měl na starosti přípravu a koordinaci ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ. Jako učitel v Ekoškolce Rozárce jsem působil dva roky a dělal tuto práci rád, protože máloco člověka tak povzbudí jako spokojené dětské úsměvy.

Od září 2013 vedu projekt na obnovu zpustlého sadu pod Jiráskovou čtvrtí na Praze 4, do jehož realizace je zapojena místní komunita i děti a rodiče z Rozárky. V současné době již sad byla obnova samotná dokončena a soustředíme se zejména na údržbu - nejen mladých a starých stromů, ale celé plochy sadu. K tomu nám pomáhá ovčí stádo, které zde každoročně na jaře a na podzim spásá trávu.

Baví mě historie, tvorba rodokmenů, vzdělávání menších i větších lidí. Mám rád přírodu, sport, knihy (teď na ně nebylo moc času), společenské i nespolečenské hry, dobře odvedenou práci a kvalitní červené víno. :-)

Pavla Koukalová

Vystudovala jsem ČZU v Praze, obor Aplikovaná ekologie. V Ekocentru Podhoubí jsem v době studií pracovala jako lektor EVP, nyní zde pracuji jako finanční. Baví mě pracovat s čísly a tabulkami, spravovat projekty a zároveň se něco dozvědět o práci s dětmi.

Když zrovna nesedím u PC, tak trávím čas se svou tříletou dcerkou a manželem, nejraději na toulkách v přírodě v doprovodu našich pejsků. Dříve jsem byla aktivní skautkou s vlastním oddílem a také závodnicí v psím sportu agility. Nyní spíše lovíme kešky, jezdíme na kole, chodíme plavat nebo sbíráme houby.

Alena Sladká

Vystudovala jsem marketingovou komunikaci na VŠFS v Praze. Z mých pracovních zkušeností mě nejvíce bavila práce asistentky a manažerky distribuce v redakci časopisu Zlatý řez, marketingové manažerky pro zastoupení japonské značky monitorů EIZO v ČR nebo v tiskovém servisu Filmového festivalu Litoměřice.

Ekocentrum Podhoubí jsem objevila díky Ekoškolce Rozárce, která mě nadchla natolik, že do ní nejprve začala chodit moje dcera a později jsem pro ni začala pracovat.  Moc mě těší celkové klima školky, mám radost z našich dalších aktivit a z toho, že se na nich mohu podílet.

Mám ráda filmy, fotky, knížky, kulturu. Je mi dobře v přírodě i v kavárně. Zajímá mě téma vzdělávání a baví mě nahlížet do dětského světa.