Ekoškola pro MŠ

O EKOŠKOLE

Mezinárodní program Ekoškola pro MŠ pomáhá dětem, učitelům a rodičům vytvořit ze školky příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu. Pomocí 7 kroků a 4 témat mohou změnit svou školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. Více na stránkách Ekoškola pro MŠ.

JAK TO PROBÍHÁ?

Po zapojení do programu, pracujete s metodikou 7 kroků a konkrétními tématy, ze kterých si vyberete vždy to, které je pro vás aktuální. Může to být Jídlo, Odpady, Voda, Prostředí. Ve školce vytvoříte Ekotým sestávající z dětí, rodičů, učitelů a dalších zaměstnanců. Děti se na schůzkách Ekotýmu potkávají pravidelně a jeho činnost se přirozeně prolíná do života celé školky. Zkoumají, co ve školce funguje lépe či hůře, co by se dalo změnit a plánují, jak na to. Vytváří také Ekokodex – pravidla, kterými se pak ve školce řídí.

ZAPOJTE SE

Chcete společně s dětmi pečovat o prostředí vaší školky, zlepšovat ho a být k němu ohleduplní? Nebo to už ve školce děláte a rádi byste šli více do hloubky? Chcete zažít jedinečnou spolupráci dětí a dospělých? Dát dětem možnost zažít, že jejich nápady jsou realizovány? Pak se zapojte do Ekoškoly. Podpoříme vás pomocí materiálů, osobních konzultací a inspirací z dalších školek i přímo z naší Ekoškolky Rozárky, která byla pilotní školkou v projektu. S dalšími zapojenými školkami se můžete potkat živě nebo online na seminářích a sdílet společně své zkušenosti.