Příměstské tábory

LÉTO 2021 - NA STOPĚ!

V průběhu čtyř turnusů příměstských táborů se postupně vystřídalo více než 60 dětí – mladých nadějných detektivů. Celý týden trénovali postřeh, pozorovací schopnosti, týmovou spolupráci, maskování, metody laboratorní práce nebo fyzickou zdatnost. Poradili si i s nečekaným záškodníkem a vyřešili svůj první opravdový případ. Na závěr obdržel každý účastník jmenovací dekret pro „detektiva juniora“ a společně jsme si pochutnali na nejlepší zmrzlině v okolí.

Realizace táborů byla v tomto roce v rámci dotačního titulu Letní kempy podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a díky tomu byly tábory pro děti ZCELA ZDARMA.

LÉTO 2020 - ZA POKLADY PŘÍRODY

Během letních prázdnin se nám podařilo realizovat tři turnusy příměstských táborů pro děti prvního stupně – jeden v Troji a dva v Nových Butovicích. Děti se každý den pohroužily do zkoumání některého z pokladů, které nám příroda nabízí. Vyzkoušely si například práci pasáčků ovcí i zpracování vlny, upekly si placky z vlastnoručně vymláceného a umletého obilí nebo pozorovaly hmyz a vyrobily pro něj z přírodnin domečky.