Příměstské tábory

LÉTO 2023 - LÉTO V LETU

LÉTO 2022

Za příběhy Trojské kotliny

Zázemí jsme letos měli v budově trojského gymnázia, ale většinu času jsme byli venku. Vzhledem k horkému počasí jsme si co nejvíce užívali chladivou vodu na Haltýři, ve Vltavě nebo v kašně trojského zámku. Dobře nám bylo i ve stínu stromových velikánů nebo v chodbách staré čistírny v Bubenči. Děti vyčistily studánku víle Voděnce, pomohly najít Větrovci cestu mezi domy, udobřily rozhněvaného vodníka. Za pomoc získaly drahé kameny, ze kterých si vyrobily ochranné amulety. Nejlepší odměnou ale bylo setkání s krásnými a vznešenými tvory – želvou, užovkou, veverkami, jepicí nebo motýlími krasavci.

LÉTO 2021

Na stopě!

V průběhu čtyř turnusů příměstských táborů se postupně vystřídalo více než 60 dětí – mladých nadějných detektivů. Celý týden trénovali postřeh, pozorovací schopnosti, týmovou spolupráci, maskování, metody laboratorní práce nebo fyzickou zdatnost. Poradili si i s nečekaným záškodníkem a vyřešili svůj první opravdový případ. Na závěr obdržel každý účastník jmenovací dekret pro „detektiva juniora“ a společně jsme si pochutnali na nejlepší zmrzlině v okolí.

Realizace táborů byla v tomto roce v rámci dotačního titulu Letní kempy podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a díky tomu byly tábory pro děti  zdarma. 

LÉTO 2020

Za poklady přírody

Během letních prázdnin se nám podařilo realizovat tři turnusy příměstských táborů pro děti prvního stupně – jeden v Troji a dva v Nových Butovicích. Děti se každý den pohroužily do zkoumání některého z pokladů, které nám příroda nabízí. Vyzkoušely si například práci pasáčků ovcí i zpracování vlny, upekly si placky z vlastnoručně vymláceného a umletého obilí nebo pozorovaly hmyz a vyrobily pro něj z přírodnin domečky.