Programy pro ZŠ

LESNÍ INTERNET

 • 1.-5. třída
 • vnitřní program/venkovní program na zahradě školy
 • 2 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • celoročně

Mohlo by se zdát, že je v lese ticho a jen občas zašumí větve ve větru nebo zazpívají ptáci. Je tomu ale opravdu tak? Co když si spolu stromy neustále tiše povídají? Třeba o tom, co je trápí, jaké bylo počasí nebo že za kopcem hořelo. Nevěříte? Prozkoumejte s námi prastarý internet, který spolu utvořily stromy. Během programu žáci zjistí, jak les funguje, co potřebuje k tomu, aby prosperoval. Získají nový pohled na lesní společenství a budou vědět, jak můžeme o lesy pečovat.

NÁVŠTĚVA HMYZÍ ŘÍŠE

 • 1.-2. třída
 • venkovní program na zahradě školy
 • 2 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • září, duben-červen
 • téma Ekoškoly: biodiverzita

Hmyzí říše a její obyvatelé se od nás lidí tolik odlišují, jako by byli z pohádky. Abychom jim mohli lépe porozumět, pokusíme se vžít do rolí těchto maličkých stvoření. Při návštěvě a zkoumání jejich neznámého a tajuplného světa, nahlédneme do nejrůznějších zákoutí a skrýší a uvidíme její obyvatele ze zcela nové perspektivy. Těžištěm programu je pozorování drobných živočichů, zejména hmyzu.

ZIMNÍ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

 • 1.-2. třída
 • vnitřní program ve škole
 • 2 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • říjen-leden

Žáci si nejprve uvědomí, co všechno se pro zvířátka s příchodem zimy vlastně změní. Na vlastní kůži si pak vyzkoušejí doplňování tukových zásob i hřejivost zimního kožíšku. Dozvědí se, která zvířata spí zimním spánkem, kde si hledají úkryt a jak zimní spánek vlastně vypadá. Zjistí, kde leží teplé krajiny a kteří naši ptáci do nich odlétají. Na závěr si vyzkoušejí, jak mohou pomoci zvířatům, která u nás přes zimu zůstávají.

JAK ROSTE CHLEBA

 • 1.-5. třída
 • vnitřní program ve škole
 • 4 vyučovací hodiny
 • 100 Kč
 • po celý rok
 • téma Ekoškoly: jídlo

Nejprve žáci prozkoumají pekařský kvásek a zjistí, proč těsto kyne. Vyzkoušejí si, jak dříve probíhal proces pěstování a zpracování obilí – orání pole, setí, sklizení, mlácení cepy, mletí na mouku. Z vlastnoručně namleté mouky pak zadělají těsto, prohnětou ho a každý si vytvaruje, ozdobí a upeče vlastní bochánek. Než se bochánky dopečou, žáci si prohlédnou jednotlivé druhy obilí, seznámí se s rozdíly v jejich využití a uvědomí si, jaké potraviny mají základ v obilovinách. Prvňáčci mohou trénovat grafomotoriku psaním do krupice, starší děti řeší zábavné kvízy. Na závěr si každý kromě upečeného bochánku odnese i recept na chleba. Pro realizaci tohoto programu je potřeba zajistit mísy, vařečky, plechy a mít k dispozici funkční troubu.

MALÍŘI BEZ ŠTĚTCE

 • 1.-5. třída
 • venkovní program na zahradě školy
 • 3 vyučovací hodiny
 • 90 Kč
 • po celý rok

Muzea, galerie nebo výstavy už žáci jistě znají. V našem programu se z nich stanou umělci, kteří se nechávají inspirovat přírodou okolo sebe. Ta je plná různorodých barev, tvarů, materiálů, které se dají zkoumat všemi smysly i využít k tvorbě. Žáci si budou moci všímat malých detailů i vnímat krajinu jako celek. Vyzkouší si například tvorbu portrétu či většího objektu z přírodnin (tzv. land art). Prožitková forma programu umožní žákům intenzivně vnímat přírodní prostředí, které je obklopuje. Tvorba zapojuje fantazii a zároveň propojuje ekologické a výtvarné cítění, skupinová práce umožňuje rozvoj sociálních dovedností.

PODZEMNÍ DŽUNGLE

 • 1.-5. třída
 • vnitřní program/venkovní program na zahradě školy
 • 2 vyučovací hodiny
 • 90 Kč
 • po celý rok
 • téma Ekoškoly: biodiverzita

Hrst půdy z pole nebo lesa v sobě ukrývá tolik života, jako tropická džungle. Žáci se na chvíli stanou výzkumníky a budou zjišťovat, jak takový svět vypadá a funguje. Na vlastní kůži se seznámí s prapodivnými tvory a jejich životem v tak odlišných podmínkách. Přijdeme společně na to, proč je půda cennější než zlato a jaké poklady se v ní ukrývají. Nakonec si vyzkoušíme, že není vůbec snadné trochu vlastní zeminy vytvořit.

PTAČÍ DETEKTIVOVÉ

 • 1.-5. třída
 • program ve škole a na zahradě školy
 • 2 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • po celý rok
 • téma Ekoškoly: biodiverzita

V průběhu programu se žáci seznámí s rozmanitostí ptačího světa. Během her se vžijí do role ptačích rodičů a vyzkouší si, jaké to je postavit hnízdo nebo sehnat potravu mláďatům. Celý program probíhá venku na zahradě školy nebo v jejím blízkém okolí. Během vlastního pozorování dalekohledem žáci zjistí, kolik ptačích druhů kolem nás žije a blíže seznámí s nejběžnějšími místními ptačími druhy, jejich hlasy i potravou. Pestrost ptačího peří i celého ptačího světa budou moci poznat formou her a pokusů.  Dozvědí se také o možnostech, jak ptákům pomáhat a přispět k jejich ochraně.

ŠETŘEME VODOU

 • 1.-5. třída
 • vnitřní program ve škole
 • 2 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • po celý rok
 • téma Ekoškoly: voda

V první části programu se žáci věnují vodě v přírodě – jaké má podoby a vlastnosti, jak se proměňuje, kdo ji potřebuje. Abychom ji mohli využívat i my, lidé, musí voda projít procesem čištění, který si žáci vyzkoušejí pomocí jednoduchého experimentu. Druhá část programu je věnována využití vody v domácnostech při běžných činnostech. Žáci odhadnou, kolik vody nám denně proteče rukama, obrazně i doslova. Měli bychom s ní tedy šetřit? Žáci na závěr navrhnou, jak by oni sami mohli snížit svou spotřebu vody.

HMYZ POD LUPOU

 • 3.-5. třída
 • venkovní program na zahradě školy
 • 4 vyučovací hodiny
 • 100 Kč
 • září, duben-červen
 • téma Ekoškoly: biodiverzita

Kde najdeme největšího brouka? Jaká barva přiláká nejvíc hmyzu? Co bude žrát saranče a co slunéčko? Žáci si jako opravdoví badatelé sami položí výzkumné otázky a pokusí se na ně najít odpovědi. Součástí vlastního bádání je pozorování a odchyt drobných živočichů v okolí školy. Hravou formou žáci také zjistí, proč jsou tito tvorové důležití, jaká je jejich role v přírodě. Začátek a konec programu probíhá ve třídě, samotné bádání v přírodním prostředí blízko školy (park, zahrada, les…).

ŽIVOT BEZ ODPADU

 • 4.-9. třída
 • vnitřní program ve škole
 • 3 vyučovací hodiny
 • 100 Kč
 • po celý rok
 • téma Ekoškoly: odpady

Žáci se seznámí s principy života bez odpadů (zero waste), s tím, co ke vzniku tohoto hnutí vedlo a proč je stále populárnější. Blíže poznají praktické aspekty minimalizace odpadů – různé specializované výrobky, možnosti některé věci vyrobit svépomocí či nakupovat bez obalu. Zároveň dostanou příležitost si uvědomit a stanovit hranice vlastního pohodlí a sdílet své názory a zkušenosti se spolužáky.

ŠÁRECKOU DIVOČINOU

 • 1.-5. třída
 • terénní program v Divoké Šárce
 • 3 vyučovací hodiny
 • 90 Kč
 • září, duben-červen

Žáci se vydají na malou expedici do přírodní rezervace Divoká Šárka a seznámí se s místními bylinami, dřevinami a dalšími zajímavostmi. Ve starém sadu prozkoumají dožívající a mrtvé stromy, které slouží jako prostředí pro hmyz a jiné drobné živočichy. Některé z nich si budou moct prohlédnout zblízka pod lupou. Na Kozákově skále se nabízí pohled nejen do dálky, ale také do minulosti. Žáci zjistí, kdo nebo co je to menhir a jak vypadá ten šárecký? Kolem něj pak dále výprava pokračuje přes louku k Ovčí studánce a vycházka končí u vodní nádrže Džbán.

KLIMATOLOGOVÉ V AKCI

 • 6.-9. třída
 • program na školní zahradě/v okolí školy
 • 4 vyučovací hodiny
 • 100 Kč
 • září, květen-červen
 • téma Ekoškoly: klimatické změny

Města někdy působí jako betonová poušť. Proč tomu tak ale je? A dá se to nějak ovlivnit? Žáci si během venkovního programu v okolí školy ozřejmí funkce zeleně ve městech. Konkrétně budou zjišťovat, jak se liší vlhkost, teplota a intenzita hluku na různých místech a zda to nějak souvisí s množstvím zeleně. Seznámí se také s územním a metropolitním plánem či teplotní mapou. Zároveň se na své nejbližší okolí podívají v nových souvislostech a mohou se pokusit naplánovat drobná opatření ke zlepšení městského klimatu.

PROMĚNY DIVOKÉ ŠÁRKY

 • 6.-9. třída
 • terénní program v Divoké Šárce
 • 4 vyučovací hodiny
 • 100 Kč
 • září, duben-červen
 • téma Ekoškoly: biodiverzita

Rezervace Divoká Šárka je zajímavá nejen svým přírodním bohatstvím, ale i sepjetím s naší historií a mytologií. V průběhu terénní exkurze budou mít žáci možnost seznámit se s geologií, rostlinnými společenstvy, zajímavým hmyzem, pozůstatky keltské a slovanské historie. Na příkladu Šárky si ozřejmí praktické dopady různých lidských zásahů v krajině. Krásným zážitkem je vyhlídka na Kozákově skále, dobrodružstvím může být cesta lesními pěšinkami. V případě teplého počasí je možné program ukončit na přírodním koupališti.

PTÁCI NA KRMÍTKU

 • 1.-5. třída
 • vnitřní program ve škole
 • 2 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • říjen-únor
 • téma Ekoškoly: Biodiverzita

Jaké ptačí druhy nám létají v zimě na krmítka? A jak se vlastně ptáci přizpůsobují zimě? V průběhu programu se pomocí her děti naučí poznávat druhy ptáků, se kterými se mohou běžně setkat ve svém okolí. Blíže se podíváme na jejich pestrost nejen ve vzhledu, ale také v chování nebo při výběru potravy. Děti přijdou na to, proč vlastně ptáky přikrmujeme a jak by krmítko mělo vypadat, aby bylo pro ptáky bezpečné a nalákalo co nejvíc druhů.

VÝPRAVA ZA ZIMNÍMI HOSTY

 • 1.-5. třída
 • terénní program/exkurze
 • 120 minut
 • 90 Kč
 • leden-březen
 • téma Ekoškoly: Biodiverzita

Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu za zimujícími ptáky. Zjistíme, jaké nástrahy na ptáky v zimě čekají a prozkoumáme, jak si s nimi dokážou poradit. Dozvíme se, který pták čvachtá nebo kam si kdo ukrývá zásoby na zimu. Prohlédneme si kormorány, volavky, opeřené hosty z dalekého severu i naše běžné druhy ptáků. V průběhu programu si děti zahrají různé hry na zahřátí a na upevnění znalostí o ptačí říši. Program je možné realizovat na různých lokalitách v Praze – na zimovišti vodních ptáků v Podbabě, na Střeleckém ostrově nebo ve Stromovce. Rádi vybereme i jinou zajímavou lokalitu poblíž vaší školy.
Program je možné realizovat od ledna do března.