Programy pro ZŠ

NÁVŠTĚVA HMYZÍ ŘÍŠE

 • 1.-2. třída
 • venku
 • 2 vyučovací hodiny
 • 60 Kč
 • téma Ekoškoly: biodiverzita

Hmyzí říše a její obyvatelé se od nás lidí tolik odlišují, jako by byli z pohádky. Proto je i celý program veden jako návštěva a prozkoumávání neznámého a tajuplného světa. Nejdřív si každý musí najít amulet, aby mohl projít kouzelnou bránou. Po vstupu do hmyzí říše se žáci promění v bytosti velké jako palec, prohlédnou si zemi a její obyvatele z nové perspektivy, nahlédnou do nejrůznějších zákoutí a skrýší. Těžištěm programu je pozorování drobných živočichů, zejména hmyzu.

ZIMNÍ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

 • 1.-2. třída
 • uvnitř
 • 2 vyučovací hodiny
 • 60 Kč

 

Žáci si nejprve uvědomí, co všechno se pro zvířátka s příchodem zimy vlastně změní. Na vlastní kůži si pak vyzkoušejí doplňování tukových zásob i hřejivost zimního kožíšku. Dozvědí se, která zvířata spí zimním spánkem, kde si hledají úkryt a jak zimní spánek vlastně vypadá. Zjistí, kde leží teplé krajiny a kteří naši ptáci do nich odlétají. Na závěr si vyzkoušejí, jak mohou pomoci zvířatům, která u nás přes zimu zůstávají a vyrobí pro ptáky závěsné krmítko ze semen.

JAK ROSTE CHLEBA

 • 1.-5. třída
 • uvnitř
 • 4 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • téma Ekoškoly: jídlo

Nejprve žáci prozkoumají, jak vypadá, voní a šumí kvásek. Zatímco kvásek kyne, vyzkoušejí si, jak dříve probíhal proces pěstování a zpracování obilí – orání pole, setí, sklizeň, mlácení cepy, mletí na mouku. Vlastnoručně namletou moukou pak zadělají těsto, prohnětou ho, vytvarují, ozdobí a upečou každý vlastní bochánek. Než se bochánky dopečou, žáci si prohlédnou jednotlivé druhy obilí, seznámí se s rozdíly v jejich využití a uvědomí si, jaké potraviny mají základ v obilovinách. Prvňáčci mohou trénovat grafomotoriku psaním do krupice, starší děti řeší zábavné kvízy. Na závěr si každý kromě upečeného bochánku odnese i recept na chleba.
Pro realizaci tohoto programu je potřeba zajistit mísy, vařečky, plechy a mít k dispozici funkční troubu.

KAMENNÁ TAJEMSTVÍ

 • 1.-5. třída
 • venku – Dívčí Hrady
 • 3 vyučovací hodiny
 • 70 Kč

Kameny jsou všude kolem nás, připadají nám většinou obyčejné a nezajímavé. Pokud jim ale věnujeme pozornost, mohou nám vyprávět o dobách dávno minulých: třeba o českém moři nebo středověkém hradu. Terénní výlet vede přes vrch Děvín s krásnými výhledy do údolí Vltavy a na velkou část Prahy. Žáci si prověří svou pozornost při hledání drobných detailů, vytrvalost při balancování kamenů, odhad a přesnost při vážení a házení. Na závěr si vyzkoušejí i kamennou skluzavku.

MALÍŘI BEZ ŠTĚTCE

 • 1.-5. třída
 • venku
 • 3 vyučovací hodiny
 • 70 Kč

Muzea, galerie nebo výstavy už žáci jistě znají. V našem programu se z nich stanou umělci, kteří se nechávají inspirovat přírodou okolo sebe. Ta je plná různorodých barev, tvarů, materiálů, které se dají zkoumat všemi smysly i využít k tvorbě. Žáci si budou moci všímat malých detailů i vnímat krajinu jako celek. Vyzkouší si například tvorbu portrétu či většího objektu z přírodnin (tzv. land art). Prožitková forma programu umožní žákům intenzivně vnímat přírodní prostředí, které je obklopuje. Tvorba zapojuje fantazii a zároveň propojuje ekologické a výtvarné cítění, skupinová práce umožňuje rozvoj sociálních dovedností.

PTAČÍ DETEKTIVOVÉ

 • 1.-5. třída
 • uvnitř + venku
 • 2 vyučovací hodiny
 • 60 Kč
 • téma Ekoškoly: biodiverzita

Pestrost ptačího peří i celého ptačího světa budou moci děti poznat formou her a pokusů. Seznámí se blíže s nejběžnějšími ptačími druhy, jejich hlasy i potravou. Druhá polovina programu probíhá venku, kde budou mít děti možnost pozorovat ptáky dalekohledem, ti starší si vyzkouší vábení nebo lákání na atrapu. Dozvědí se také o možnostech, jak ptákům pomáhat a přispět k jejich ochraně.

ŠETŘEME VODOU

 • 1.-5. třída
 • uvnitř
 • 2 vyučovací hodiny
 • 60 Kč
 • téma Ekoškoly: voda

V první části programu se žáci věnují vodě v přírodě – jaké má podoby a vlastnosti, jak se proměňuje, kdo ji potřebuje. Abychom ji mohli využívat i my, lidé, musí voda projít procesem čištění, který si žáci vyzkoušejí pomocí jednoduchého experimentu. Druhá část programu je věnována využití vody v domácnostech při běžných činnostech. Žáci odhadnou, kolik vody nám denně proteče rukama, obrazně i doslova. Měli bychom s ní tedy šetřit? Žáci na závěr navrhnou, jak by oni sami mohli snížit svou spotřebu vody.

HMYZ POD LUPOU

 • 3.-5. třída
 • venku
 • 4 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • téma Ekoškoly: biodiverzita

Kde najdeme největšího brouka? Jaká barva přiláká nejvíc hmyzu? Co bude žrát saranče a co slunéčko? Žáci si jako opravdoví badatelé sami položí výzkumné otázky a pokusí se na ně najít odpovědi. Součástí vlastního bádání je pozorování a odchyt drobných živočichů v okolí školy. Hravou formou žáci také zjistí, proč jsou tito tvorové důležití, jaká je jejich role v přírodě. Začátek a konec programu probíhá ve třídě, samotné bádání v přírodním prostředí blízko školy (park, zahrada, les…).

ŽIVOT BEZ ODPADU

 • 4.-9. třída
 • uvnitř
 • 2 – 3 vyučovací hodiny
 • 60/70 Kč
 • téma Ekoškoly: odpady

Žáci se seznámí s principy života bez odpadů (zero waste), s tím, co ke vzniku tohoto hnutí vedlo a proč je stále populárnější. Blíže poznají praktické aspekty minimalizace odpadů – různé specializované výrobky, možnosti některé věci vyrobit svépomocí či nakupovat bez obalu. Zároveň dostanou příležitost si uvědomit a stanovit hranice vlastního pohodlí a sdílet své názory a zkušenosti se spolužáky. V tematické dílně si ušijí textilní sáček na nákup ovoce, zeleniny či pečiva.

ŠÁRECKOU DIVOČINOU

 • 1.-5. třída
 • venku – Divoká Šárka
 • 3 vyučovací hodiny
 • 70 Kč

 

Žáci projdou částí rezervace Divoká Šárka a seznámí se s místními bylinami, dřevinami a dalšími zajímavostmi. Ve starém sadu jsou k vidění dožívající nebo mrtvé stromy, které slouží jako prostředí pro hmyz a jiné drobné živočichy. Žáci budou mít možnost si je prohlédnout zblízka pod lupou. Na Kozákově skále se naopak nabízí rozhled do daleka – jestlipak všichni najdou Pražský hrad? A kdo nebo co je to menhir a jak vypadá ten šárecký? Nakonec se žáci zastaví u Ovčí studánky a připijí si na zdraví – svoje vlastní, i přírody okolo.

CENA PALMOVÉHO OLEJE

 • 6.-9. třída
 • uvnitř
 • 4 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • téma Ekoškoly: šetrný spotřebitel

Žáci se v programu seznámí s palmovým olejem a jeho vlastnostmi. V simulační hře zjistí, jaký vliv má pěstování palmy olejné na tropické deštné lesy a místní obyvatele. Průzkumem obalů si utvoří přehled o tom, ve kterých výrobcích se palmový olej vyskytuje. V závěrečné diskuzi budou mít možnost vyjádřit svůj názor a získat širší povědomí o souvislostech spotřebitelského jednání.
Pro realizaci tohoto programu je třeba zajistit dataprojektor.

KLIMATOLOGOVÉ V AKCI

 • 6.-9. třída
 • uvnitř
 • 4 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • téma Ekoškoly: klimatické změny

Města někdy působí jako betonová poušť. Proč tomu tak ale je? A dá se to nějak ovlivnit? Žáci si během venkovního programu v okolí školy ozřejmí funkce zeleně ve městech. Konkrétně budou zjišťovat, jak se liší vlhkost, teplota a intenzita hluku na různých místech a zda to nějak souvisí s množstvím zeleně. Seznámí se také s územním a metropolitním plánem či teplotní mapou. Zároveň se na své nejbližší okolí podívají v nových souvislostech a mohou se pokusit naplánovat drobná opatření ke zlepšení městského klimatu.

PROMĚNY DIVOKÉ ŠÁRKY

 • 6.-9. třída
 • venku
 • 4 vyučovací hodiny
 • 80 Kč
 • téma Ekoškoly: biodiverzita

Rezervace Divoká Šárka je zajímavá nejen svým přírodním bohatstvím, ale i sepjetím s naší historií a mytologií. V průběhu terénní exkurze budou mít žáci možnost seznámit se s geologií, rostlinnými společenstvy, zajímavým hmyzem, pozůstatky keltské a slovanské historie. Na příkladu Šárky si ozřejmí praktické dopady různých lidských zásahů v krajině. Krásným zážitkem je vyhlídka na Kozákově skále, dobrodružstvím může být cesta lesními pěšinkami. V případě teplého počasí je možné program ukončit na přírodním koupališti.