Úvod

PROGRAMY PRO MŠ A ZŠ

Nabízíme interaktivní programy, které děti baví a zároveň v nich probouzí zájem o přírodu a životní prostředí. Programy probíhají obvykle na školních zahradách, v okolí školy nebo ve třídách. Naši lektoři přijedou za vámi, nemusíte tedy s dětmi nikam cestovat. Můžete si vybrat i terénní programy vázané na konkrétní lokalitu v Praze.

Objednat program Více o programech

EKOŠKOLKA ROZÁRKA

Menší školka s přátelskou atmosférou, kde mají děti čas vyrůst. Jsme často venku za každého počasí, tvoříme, sázíme bylinky a zeleninu, všímáme si přírody v průběhu ročních období, inspirujeme se prvky programu Začít spolu, svobodně si hrajeme, zdravě jíme. Najdete nás na Praze 7 v Troji a na Letné.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

O letních prázdninách pořádáme příměstské tábory pro děti 6 – 12 let v Praze 7 na Letné. S dětmi hledáme i tvoříme příběhy, rozvíjíme fantazii a citlivost k přírodě.  Tábory probíhají převážně venku, vnitřní prostory slouží jako zázemí pro klidové aktivity a v případě nepříznivého počasí.

Přihláška Více o táborech

EKOŠKOLA PRO MŠ

Ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA koordinujeme mezinárodní program Ekoškola pro MŠ v Praze a Středočeském kraji. Pomůžeme vám zapojit se do programu a rádi s vámi budeme sdílet zkušenosti s jeho realizací v naší Ekoškolce Rozárce i příklady dobré praxe z dalších školek a škol.

Více o Ekoškole

PÉČE O SAD

O branickou třešňovku pečujeme od roku 2013. S pomocí místních obyvatel jsme sad vyčistili od odpadků a postupně vysázeli 70 třešní starých odrůd. Z původně zpustlého sadu se stalo místo zvoucí k procházkám, kde probíhají brigády i sousedské akce.

Více o sadu

MÍSTO PRO MOTÝLY

Spolupracujeme s Týmem ekologie hmyzu FŽP ČZU, který v okolí Prokopského údolí zkouší a hledá způsoby hospodaření co nejvíce podporující ohrožené motýly. My zajišťujeme botanický průzkum a také chystáme zábavně-vzdělávací trasu pro rodiny s dětmi.

Stránky projektu

Podporují nás

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001625
Název projektu: Vzdělávání učitelů a začleňování dětí s OMJ
Doba realizace projektu: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022
Popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu školy a přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve škole, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí školy.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_142/0017284
Název projektu: Dětská skupina Letná II
Doba realizace projektu: 1. 5. 2022 – 31. 8. 2023
Popis projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002701
Název projektu: Vzdělávání učitelů a začleňování dětí s OMJ II
Doba realizace projektu: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025
Popis projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022431
Název projektu: Vzdělávání v Ekoškolce Rozárce III
Doba realizace projektu: 1. 9. 2021 – 30. 06. 2023
Popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a spolupráci s rodiči dětí.