Závazná objednávka EVPVyplňte prosím následující údaje (povinné jsou označeny *).
Objednávající škola
Objednávka pro jednu třídu
Údaje
Obchodní podmínky
  • Vaše objednávka EVP se v momentě odeslání stává závaznou.
  • Zrušení programu je možné pouze z vážných příčin nejpozději dva dny předem, a to buď telefonicky na čísle 776 356 959 nebo zasláním písemné zprávy na programy@podhoubi.cz. Kontaktní osobou je Jan Havelka.
  • V případě zrušení programu méně než 48 hodin před jeho plánovaným začátkem Vám bude účtován stornopoplatek ve výši 500,- Kč.
  • EVP nebude krácen, objednávající se zavazuje, že lektorovi umožní realizovat program v plné délce.
  • Ekocentrum Podhoubí si vyhrazuje právo na zrušení objednaného EVP z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že případné zrušení bude dáno objednávajícímu včas na vědomí a současně mu bude nabídnut náhradní termín konání vybraného EVP.