Závazná objednávka EVPVyplňte prosím následující údaje (povinné jsou označeny *).
Objednávající škola
Objednávka pro jednu třídu
Údaje
Podmínky objednání a konání EVP
 • Objednávka EVP (ekologického výukového programu) se stává závaznou v momentě, kdy obdržíte potvrzovací e-mail.
 • Minimální počet účastníků programu je 10, pro speciální školy 8. Pro menší počet žáků program realizovat lze, ale je nutné vždy zaplatit částku za 10, respektive 8 účastníků.
 • Objednávající nahlásí přítomnost dětí se speciálními potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem, specifickými poruchami chování a učení apod.).
 • Lektor dorazí 15 minut před začátkem programu, aby si mohl vše na místě nachystat.
 • EVP nebude krácen. Objednávající se zavazuje umožnit lektorovi realizovat program v plné délce. Případné specifické požadavky ohledně délky a konání programu je potřeba domluvit během objednávání.
 • Odpovědnost za žáky nese po celou dobu programu pedagog.
 • U venkovních programů prosíme, aby v domluvený čas začátku byly děti již oblečené a připravené k odchodu ven.
 • Venkovní a terénní programy je možné v případě velmi nepříznivého počasí zrušit nebo přesunout na jiný termín, nejpozději však jednu hodinu před domluveným začátkem programu.
 • Zrušení programu je možné ze závažných příčin (např. vysoká nemocnost, jiné nenadálé okolnosti) nejpozději 48 hodin předem, a to buď telefonicky na čísle 776 356 959 nebo zasláním písemné zprávy na e-mail programy@podhoubi.cz. Kontaktní osobou je Tereza Zenklová.
 • V případě zrušení programu méně než 48 hodin před jeho plánovaným začátkem bude účtován stornopoplatek ve výši 600 Kč.
 • Platba probíhá po skončení programu v hotovosti nebo je možné vystavit fakturu.
 • Programy lze konat i mimo území Prahy, respektive v rámci Středočeského kraje. Podmínkou je dobrá dopravní dostupnost MHD. V takovém případě účtujeme cestové 200 Kč + 2x cena jízdenky PID dle příslušného pásma PID. Např. jízdenka do 1. pásma – 30 Kč, cena cestovného - 200 + 2x 30 = 260 Kč.
 • Ekocentrum Podhoubí si vyhrazuje právo na zrušení objednávaného EVP z organizačních důvodů (např. náhlá nemoc lektora). Zároveň se zavazuje, že případné zrušení bude dáno objednávajícímu včas na vědomí a bude mu nabídnut jako náhrada nejbližší možný termín konání vybraného EVP.